Cyberstrategi

Cyberstrategi

 

 

 

 

 

 

 

EU har i februar 2013 for første gang publiceret en cyberstrategi, der gælder for samtlige medlemsstater. Strategien tager hånd om de mange og omfattende trusler og opfordrer til samarbejde på tværs af landegrænser.

 

Læs EU’s strategi her.

 

 

COPITS' holdning til cyberstrategien

 

COPITS' stifter John Foley har været med til at skrive EU’s Cyber Security Strategy og har som Danmarks EU repræsentant i Network and Information Security Platform (NISP) fingeren på pulsen i de fora, hvor it- og cybersikkerhed drøftes og behandles.

 

Desværre har Danmark som et af de få lande i EU endnu ikke udarbejdet en cyberstrategi, hvilket besværliggør en koordineret dansk indsats.

 

Problemerne, angrebene og udfordringerne eskaleres dag for dag, og burde ses i et større forsvars- og sikkerhedspolitisk perspektiv og kontekst. Forsvaret har jf. forsvarsaftalen af 30. november 2012 en rolle at spille, men opgaverne kan kun løses i samspil mellem mange andre aktører, såvel civile som militære.

 

Et godt sted at begynde ville, i lighed med mange andre lande, være at formulere en national strategi for cybersikkerhed, samfundsvigtige funktioner og kritisk IKT-infrastruktur. Dette er desværre ikke sket endnu til trods for de øgede trusler og de mange alarmerende angreb. NATO, EU, USA og mange andre lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, har for længst formuleret tværsektorielle nationale strategier på området.

 

Derfor er det endnu vigtigere, at den enkelte myndighed og virksomhed selv tager vare på sin it- og cybersikkerhed. COPITS kan være med til at finde gode og brugbare løsninger for den enkelte organisation.

 

COPITS