Om COPITS

Om COPITS

 

COPITS er en privat, uafhængig rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomhed, som er stfitet af John Foley i 2013.

 

COPITS hjælper og rådgiver offentlige og private virksomheder med generel it-risikostyring og med at leve op til sikkerhedskravene i standarden ISO 27000.

 

Med mere end 100 private og offentlige virksomheder som kunder er COPITS førende inden for formulering af it- og cyberstrategier og gennemførelse af cybersikkerhedsøvelser. COPITS er ISO 27001-certificeret og har datterselskaber i Tyskland og USA.

 

Virksomheden adskiller sig fra traditionelle konsulenthuse ved nøje at følge udviklingen i it-sikkerhedsarbejdet internationalt og nationalt, herunder arbejdet i EU’s Network and Information Security Platform (NISP), hvor John Foley er Danmarks repræsentant.

 

John Foley indgår i talrige fora, der bl.a. beskæftiger sig med it- og cybersikkerhedsstrategi i et sikkerhedspolitisk perspektiv. John Foley var desuden i en årrække Danmarks repræsentant i ENISA, der i 2010 planlagde og gennemførte den første cybersikkerhedsøvelse nogensinde med deltagelse af samtlige EU medlemslande.

 

Læs mere om de produkter, COPITS tilbyder.

 

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte COPITS og få en snak om løsningsmuligheder og tilbud på konsulentarbejde.

 

 

Om John Foley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Foley er stifter af COPITS. John er uddannet militærteknisk- og sikkerhedsofficer med it- og cybersikkerhed som speciale. Han har mere end 30 års erfaring med it-sikkerhedsarbejde, herunder:

 

 • Udformninger af ledelses- og sikkerhedspolitikker
 • Kortlægning af en organisations største risici på it- og informationsområdet
 • Produktion af sikkerheds- og beredskabsplaner i overenstemmelse med gældende standarder og foreskrifter
 • Produktion af risiko- og sårbarhedsanalyser og sårbarhedsvurderinger.

   

Gennem et langt karriereforløb i Forsvaret har John Foley både arbejdet som generalist og specialist og har blandt andet udformet Forsvarets overordnede strategier og politikker i relation til it- og cybersikkerhed. Desuden har John et indgående kendskab til it- og cybertrusselsbilledet og identifikation af samfundsvigtig og kritisk

informations-infrastruktur.

 

Baggrund

 

 • 2007-2011: IT- og Telestyrelsens IT-Sikkerhedskontor.

Primære opgaver: Rådgivning og vejledning til statslige myndigheder og større teleoperatører.

 

 • 2011-2013: Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Primære opgaver: Planlægning og afvikling af øvelser på nationalt og internationalt niveau.

 

 • 2013: Stifter af rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomheden COPITS.

 

Netværk og bestyrelser

 

 • Danmarks repræsentant i EU’s Network and Information Platform, herunder deltagelser i det fælles EU projekt "Incident handling and information sharing"

 

 • Medlem af DI ITEK Sikkerhedsgruppe

 

 • Medlem af Ingeniørforeningen i Danmark

 

 • Bestyrelsesmedlem i IDA (MtF).

   

COPITS